Platforma RESTART to interaktywne narzędzie mające na celu wzrost aktywności zawodowej osób 50+ poprzez:

  • zdiagnozowanie problemów, potrzeb i motywacji osób 50+ w celu personalizacji podejmowanych działań,
  • ułatwienie zarządzania wiekiem pracodawcom z kategorii (MMŚP), jak również uświadomienie kosztów i korzyści tego procesu,
  • pomoc w dostosowaniu oferty instytucji otoczenia biznesu, firm szkoleniowych, uniwersytetów trzeciego wieku i innych podmiotów zainteresowanych świadczeniem usług na rzecz tej grupy, do specyficznych potrzeb osób 50+.

Wyniki pracy platformy RESTART mogą zostać przedstawione w postaci Strategii RESTART dla firm MMŚP i ich pracowników lub w formie Karty RESTART dla indywidualnie zgłaszających się osób 50+ oraz instytucji otoczenia biznesu, instytucji szkoleniowych, uniwersytetów trzeciego wieku (U3W) itp.

Platforma RESTART działa w oparciu o arkusze diagnozy, algorytmy oraz bazę materiałów. W ujęciu technicznym / schematycznym platforma RESTART to diagnoza, wynik diagnozy, rekomendacja działań i baza materiałów, tj. załączników ułatwiających wprowadzenie tych działań w praktyce.